AnthroICU

ฝากสินค้าจำหน่ายกับ AnthroPress


#1

สำหรับศิลปินที่สนใจลงสินค้าจำหน่ายกับ AnthroPress ทางแอนโทรเพส โปรดทำความเข้าใจว่ารูปแบบของเว็บไซต์ของเราเป็นลักษณะของการฝากจำหน่ายไม่ใช่การซื้อมาขายไป นั่นทำให้ศิลปินต้องวางสต๊อกสินค้าไว้ที่เราเพื่อดำเนินการจัดส่งให้

ข้อสำคัญ

AnthroPress เป็นเพียงสื่อกลางในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น มิได้เป็นพ่อค้าคนกลางหรือผู้ดำเนินการจัดหาจัดซื้อโดยไม่อาจทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศิลปินยังมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยตัวเอง เพื่อให้สินค้าสามารถจำหน่ายได้ เพื่อความเสมอภาคและเพื่อความเท่าเทียมกันในการใช้ระบบ AnthroPress

ฝากสินค้าอะไรได้บ้าง

สินค้าที่จำหน่ายไม่จำเป็นต้องเป็น Anthropomorphic ทั้งหมดก็ได้แต่หากไม่ได้เป็น Anthropomorphic สินค้าอาจไม่ได้ถูกแสดงบนหน้าเว็บแต่สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์ตรง

เราไม่รับสินค้ามือสอง สินค้าที่มีการฝากจำหน่ายอีกชั้นนึง ผู้ที่ฝากจำหน่ายสินค้าได้ ต้องเป็นศิลปินโดยตรงเท่านั้น เราไม่ยอมรับการฝากจำหน่ายสินค้าจากตัวแทน (ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ค่าธรรมเนียม

ทาง AnthroPress จะคิดค่าธรรมเนียมการจำหน่ายต่อหนึ่งรายการอยู่ที่ 10% (ทั้งแบบเป็นชิ้นและดิจิทัล)
ตัวอย่างเช่น ศิลปินมียอดขายรวมอยู่ที่ 1000 บาท AnthroPress จะโอนเงินให้กับศิลปินเป็นเงิน 900 บาท

การจ่ายเงิน

ใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน 10 วันทำการหลังกดปุ่ม ถอนเงิน
โดยเรารองรับการจ่ายเงินด้วย PayPal,PromptPay,การโอนเงิน และการสั่งจ่ายเป็นเช็ค

การออกใบรับรองหัก​ ณ ที่จ่าย

โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ เราจะพยายามปรับให้ตามความต้องการ ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันก่อน

การตั้งราคาสินค้า

เราไม่บังคับให้ศิลปินตั้งราคาสินค้าบนเว็บเท่ากับที่ขายเอง การตั้งราคาเป็นเรื่องอิสระสำหรับศิลปินที่ลงจำหน่ายกับ AnthroPress แต่ก็มีศิลปินบางท่านมีการปรับราคาสินค้าสำหรับขายบนเว็บไซต์ขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เท่ากับค่าธรรมเนียม แต่อย่างไรก็ดีในทางมารยาท เราแนะนำให้ท่านตั้งราคาเท่ากันทุกๆที่ ไม่ให้ถูกจนเกินไปหรือสูงจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทขึ้น เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ติดตามงานของคุณ การที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าที่มีราคาสูงอาจทำให้ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณลดลง

การตั้งข้อจำกัด ไม่ให้ขายตามเขต / อีเว้นท์

อิสระในการเลือกเพื่อไม่ให้จำหน่ายอยู่ที่ศิลปินเอง เพราะในบางอีเว้นต์ทาง AnthroPress อาจจะนำสินไปของศิลปินไปจำหน่ายให้ หรือเปิดให้มีการ pre-order เพื่อไป pickup ในงาน แต่อาร์ตติสบางส่วนอาจไม่สบายใจในการขายสินค้าในบางงานหรืออาจต้องการไปออกบูธเอง หรือไม่ต้องการจำหน่ายสินค้าในบางประเทศ สามารถแจ้งทาง AnthroPress เพื่อหลีกเลี่ยงหรือห้ามการจำหน่ายตามเขตได้

เช่น ตามปกติ AnthroPress จะดำเนินการเปิดเซอร์เคิล (เป็นลักษณะฝากขาย) ในงาน FurSquare ให้กับศิลปินอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งศิลปินต้องการเปิดเซอร์เคิลเองจะส่งผลให้ในงาน FSQ มีเซอร์เคิลของศิลปินถึงสองอัน กรณีนี้ศิลปินควรแจ้งให้ AnthroPress ทราบว่าจะเปิดเซอร์เคิลเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

การจัดส่งสินค้า

ศิลปินต้องส่งสินค้ามาที่คลังสินค้าของเราเอง เพื่อให้สามารถจัดส่งและทำสต๊อกได้ง่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่าจะได้รับของแน่นอน การจัดส่งของไปถึงลูกค้าทั้งหมดจะดำเนินการโดย AnthroPress

การคืนสินค้า

กรณีที่ศิลปินต้องการสินค้าคืน แบ่งได้เป็นสองกรณีคือ

  1. ต้องการเพื่อนำไปจำหน่ายเองแต่ยังมีสินค้าบนเว็บไซต์อยู่ - ทางเว็บไซต์จะยังเก็บหน้าสินค้าเอาไว้และเราแนะนำให้นำสินค้าออกจากสต๊อกไปบางส่วน
  2. ต้องการเลิกจำหน่ายกับ AnthroPress - ทางเว็บไซต์จะดำเนินการนำสินค้าของศิลปินคืนให้ทั้งหมดและในหน้าสินค้าจะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า สินค้านี้ไม่ได้ถูกดำเนินการโดย AnthroPress แล้ว

ทั้งสองทางศิลปินต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเอง หากเป็นกรณีที่สินค้าของศิลปินอยู่ในคลังสินค้านานเกิน 3 เดือนและไม่มียอดจำหน่ายเลยทาง AnthroPress อาจพิจารณาส่งสินค้าคืนให้กับท่านโดยทาง AnthroPress จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจะส่งคืนในกรณีนี้ให้เอง